Reyestrin üstünlükləri

Yüklülük Sahibi üçün (adətən girov saxlayan maliyyə qurumları):

  • Borcluların daşınar əmlaklarının yüklülüyü barədə vahid və ümumiləşdirilmiş məlumatların əldə edilməsi;
  • Reyestrin onlayn və əlçatan olması;
  • Müştəri dairəsinin genişlənməsi;
  • Müştəri biznesinin daha təfərrüatlı nəzarətdə saxlanılması
  • Reyestrə daxil edilən daşınar əmlaklara tələb hüquqlarında üstünlük

 

Yüklülük verən üçün (adətən borclular):

  • Maliyyə resurslarına çıxış imkanının artması
  • Maliyyə  resurslarının daha ucuz və uzunmüddətli cəlb edilməsinə şərait yaradılması, nəticə etibarilə rəqabətin artması
  • Maliyyə paradoksunun aradan qaldırılması

Kredit təşkilatlarının daha əlçatan olması