Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2018-ci il 29 mart tarixli 1901 nömrəli Fərmanı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrindən istifadə haqqının məbləği

 

Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrindən istifadəyə görə aşağıdakı məbləğlərdə istifadə haqqı tutulur:

1. Yüklülük bildirişinin reyestrə daxil edilməsi üçün – 10 (on) manat.

2. Yüklülüyə dəyişiklik bildirişinin reyestrə daxil edilməsi üçün – 6 (altı) manat.

3. Axtarışın nəticələrinə dair kağız daşıyıcıda təsdiqlənmiş hesabatın verilməsi üçün – 6 (altı) manat